Kategorie

DEZYNFEKCJA

Kolumna do dezynfekcji

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Regulamin Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.biuroland.pl określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w firmie Biuroland P.U.H. z siedzibą w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 14, NIP : 844-100-13-81, REGON : 790182966.

§ 2

1. Z wykorzystaniem sklepu internetowego Klient ma możliwość złożenia zamówienia mającego na celu zamówienie towaru dostępnego w aktualnej ofercie firmy Biuroland P.U.H.

2. Po złożeniu zamówienia w Sklepie może dojść do zawarcia, bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umowy kupna / sprzedaży towarów lub usług.

3. Treść sklepu internetowego oraz inne informacje zawarte w sklepie należy traktować jako przedstawienie aktualnej oferty i zaproszenie do zakupów.

4. Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 3

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (zł) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT 23%).

2. Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

Składanie zamówienia

§ 4

1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym zalecamy rejestrację w naszym systemie (przycisk „zarejestruj się” na stronie sklepu po lewej.

2. Rejestracja nie jest jednak wymagana, ma na celu ułatwienie zakupów w przyszłości dla klienta, identyfikację klienta, udzielanie ewentualnych rabatów oraz szybszą realizację zamówień dla stałych klientów.

3. Zamówienie lub zapytanie ofertowe można także składać poprzez pocztę email, komunikator gadu-gadu, telefonicznie lub faksem oraz osobiście.

 

Realizacja zamówienia

§ 5

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy rejestracji / składaniu zamówienia danych kontaktowych klienta, adresu dostawy, wybór formy płatności oraz informację czy do towaru dołączyć paragon, jako dowód zakupu czy fakturę VAT (w przypadku faktury proszę przesłać także dane firmy).

2. Wysyłka zamówionego towaru następuje natychmiast w przypadku jego dostępności i przesłaniu informacji o formie płatności, „za pobraniem”, w przypadku przedpłaty na konto towar wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty, lub po otrzymaniu dostawy do sklepu, jeśli towar jest dostępny na zamówienie, pozostałe warunki bez zmian.

 

Forma zapłaty

§ 6

1. Za zamówione towary Klient może zapłacić gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki lub przedpłatą na konto oraz osobiście w sklepie w Suwałkach.

 

Dostarczenie przesyłki

§ 7

1.   Koszt dostawy jest podany przy składaniu zamówienia w zależności od wyboru dostawy Pocztą Polską lub firmą kurierską oraz od wybranej formy płatności, lub ustalany indywidualnie z góry i nie ulega zmianie. W przypadku zamówienia w naszym sklepie internetowym towaru na kwotę równą lub wyższą od minimum logistycznego – towar wysyłamy na nasz koszt (na terenie Polski).

§ 8

1. Aby zamówienie zostało zrealizowane – w tym nastąpiło wydanie przesyłki przez pracownika firmy kurierskiej – Klient zobowiązany jest okazać dowód osobisty, zapłacić za zamówiony towar (w przypadku płatności przy odbiorze), oraz podpisać załączone do przesyłki dokumenty wymagane przez kuriera.

2. W obecności Kuriera Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki, zgodności z zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. Jeśli towar nie jest zgodny z zamówieniem Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić załączony do przesyłki protokół reklamacyjny i powiadomić firmę Biuroland P.U.H. o zaistniałej sytuacji celem przygotowania ponownej dostawy.

3.     Kurier ma prawo odmówić wydania przesyłki, jeżeli Klient podczas próby doręczenia przesyłki nie posiada dokumentu tożsamości, lub wymaganej kwoty do zapłaty. Klient może ustalić z firmą kurierską ponowny termin dostarczenia przesyłki.

 

Anulowanie zamówienia i Odstąpienie od umowy

§ 9

1. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient indywidualny korzystający ze internetowego, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie emailowo na poczta@biuroland.pl, za pomocą faksu na nr (87) 566 71 28 lub listownie na adres ul. Waryńskiego 14, 16-400 Suwałki, Biuroland P.H.U. z dopiskiem "Sklep Internetowy”.

2. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2.

§ 10

1. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 15 ust. 2, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do sklepu w stanie niezmienionym na koszt Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

2. Klient powinien:

a) dostarczyć kompletną przesyłkę wraz z towarem w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu, co w szczególności zabezpiecza przed uszkodzeniem towaru w trakcie transportu, na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, dostarczanego razem z przesyłką,

b) przesłać oryginały dostarczonych wraz z przesyłką dokumentów. Klient powinien odesłać fakturę VAT w egzemplarzu oryginalnym jaki otrzymał. Po przyjęciu zwrotu towaru, sklep prześle Klientowi fakturę korygującą do ww. faktury. Klient zobowiązany jest podpisać i odesłać do sklepu kopię faktury korygującej.

3. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez sklep zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Operatora na wskazane przez Klienta konto, jeśli nastąpiła wcześniejsza zapłata za towar.

4. Zwrot przesyłki z towarem powinien nastąpić na koszt klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany w oświadczeniu o odstąpieniu (adres nadawcy przesyłki).

§ 11

1. Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za zamówiony produkt w formie zgodnej z wybranym rodzajem płatności złożonym podczas wypełniania formularza zamówienia. Forma zwrotu inna niż w zamówieniu Klienta może być zmieniona na żądanie Klienta w porozumieniu ze sklepem.

2. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki.

3. Ponadto zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu co w szczególności zapewnia zwrot przesyłki w oryginalnym opakowaniu.

Gwarancja, niezgodność towaru z umową

 § 12

1. Sklep, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z poźn. zm.).

§ 13

1. Na towary dostępne w Sklepie ich producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towarów kartach gwarancyjnych. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Klient powinien udać się z zakupionym towarem do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gwaranta. Adresy Autoryzowanych Punktów Serwisowych zamieszczone są na stronie internetowej (Polskiej) producenta zakupionego towaru lub dostępne są za pośrednictwem bezpłatnej infolinii. Numer infolinii umieszczony jest na karcie gwarancyjnej zakupionego towaru.

 

Przetwarzanie danych osobowych

§ 14

1.   Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Biuroland P.H.U.

2. Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane są przez sklep w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz za zgodą klienta przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach.

3. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.

4. Sklep zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres sklepu.

Kontakt / reklamacje

§ 15

1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Klient może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a) pocztą elektroniczną na adres: poczta@biuroland.pl

b) faksem na nr tel. (87) 566 71 28,

c) telefonicznie do Sklepu pod nr (87) 566 71 28 dostępnym w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00,

e) listownie na adres sklepu podany wyżej a także w zakładce Kontakt sklepu

 

          Zapraszamy do zakupów!